Optimalizace zásobování montážních linek pomocí tažných vozíků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Velčovská, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:39:27Z
dc.date.available 2010-07-03T15:39:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36821
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem systému zásobování montážní linky pomocí tažných vozíků v rámci automobilového závodu Kvasiny společnosti Škoda Auto a. s. Součástí práce je analýza současného stavu systému a uvedení vhodných metod optimalizace. Taktéž jsou zde uvedena doporučení a náměty na zavedení opatření, která povedou k optimalizaci využívání mechanizačního zařízení. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2060998 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vnitrozávodová logistika cze
dc.subject vysokozdvižný vozík cze
dc.subject tažný vozík cze
dc.subject přívěs tažného vozíku cze
dc.subject in-plant logistics eng
dc.subject forklift truck eng
dc.subject trailer eng
dc.title Optimalizace zásobování montážních linek pomocí tažných vozíků cze
dc.title.alternative The Optimization of Assembly Line Supply through Trailers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis describes the optimalization of assembly line supply through trailers and solves its optimization within the Kvasiny plant of the car company Škoda Auto a. s. The thesis includes an analysis of the current state of the system and listing of suitable optimization methods. It also covers solutions and suggestions for implementation of arrangements eventuating in optimization of the usage of mechanization equipment. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22442 cze
dc.identifier.signature D22442
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a zodpověděla otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account