Optimalizace seřizování geometrie podvozků vozů Škoda v prvovýrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lánský, Milan
dc.contributor.author Hofman, David
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:37:45Z
dc.date.available 2010-07-03T15:37:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36816
dc.description.abstract Práce je zaměřena na optimalizaci seřizování a sledování geometrie podvozků vozů v prvovýrobě. Cílem je analyzovat hodnoty, které jsou naměřeny před a po seřízení. Na základě této analýzy se bude moci navrhnout systém sledování, který by měl přispět ke snížení pracnosti při seřizování. Redukovat případné problémy ve výrobě. A zvýšit jakost i provozní spolehlivost vyráběných vozidel. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 4849817 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject geometrie podvozku cze
dc.subject Analýza cze
dc.subject jakost výroby cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject provozní spolehlivost cze
dc.subject steering-swivel geometry eng
dc.subject Analysis eng
dc.subject manufacturing quality eng
dc.subject Optimalization eng
dc.subject operational reliability eng
dc.title Optimalizace seřizování geometrie podvozků vozů Škoda v prvovýrobě cze
dc.title.alternative Adjusting optimalization of steering-swivel geometry car chassis Škoda in basic industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This work focuses on optimizing of adjusting and monitoring of steering-swivel geometry in basic industry. The target of this work is to analyze the values which are measured before and after the setting-up. On the basis of this analysis it will be able to suggest the monitoring system which should be contributed to the reduction of operoseness at adjusting and to reduce the possible problems in production and improve the quality and also the operational reliability of producing vehicles. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22592 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant ve své prezentaci velmi podrobně seznámil zkušební komisi s metodikou seřizování geometrie podvozků vozů Škoda. Odpovědi na položené otázky byly věcné a správné. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account