Příprava ad hoc vlaku v podmínkách nediskriminačního přístupu na dopravní cestu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.author Šlachta, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-03T15:01:15Z
dc.date.available 2010-07-03T15:01:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36734
dc.description.abstract Práce analyzuje stávající situaci v přístupu na železniční dopravní cestu. Na základě této analýzy navrhuje vhodný technologický postup přípravy vlaku od podání žádosti o trasu do okamžiku jeho vstupu na železniční infrastrukturu. Současně do procesu aplikuje platné technické specifikace pro interoperabilitu telematických aplikací v nákladní dopravě. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1046723 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravce cze
dc.subject provozovatel dráhy cze
dc.subject kapacita dráhy cze
dc.subject ad hoc trasa cze
dc.subject Interoperabilita cze
dc.subject railway undertaking eng
dc.subject infrastructure manager eng
dc.subject railway infrastructure capacity eng
dc.subject ad hoc path eng
dc.subject Interoperability eng
dc.title Příprava ad hoc vlaku v podmínkách nediskriminačního přístupu na dopravní cestu cze
dc.title.alternative The ad hoc Train Preparation in Undiscriminatory Conditions for Access to Railway Infrastructure eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the existing situation in access to railway infrastructure. Based on the analysis, the thesis proposes a suitable technical procedure in the train preparation beginning with the sending the path request up to the moment the train enters the railway infrastructure. It also applies the valid Technical specification for interoperability subsystem Telematic Applications for Freight. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22424
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky dosažené v diplomové práci a reagoval na dotazy komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account