Zpětná logistika v Dopravním podniku města Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Hykšová, Daniela
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:39:51Z
dc.date.available 2010-07-03T14:39:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36691
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zpětnou logistiku v Dopravním podniku města Pardubice, konkrétně na část odpadového hospodářství. Soustřeďuje se na ekonomickou stránku této problematiky a snaží se nalézt několik variant, které by mohly současnou finanční situaci odpadového hospodářství zlepšit. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1627747 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject zpětná logistika cze
dc.subject Odpadové hospodářství cze
dc.subject Dopravní podnik města Pardubic cze
dc.subject Odpady cze
dc.subject Logistics eng
dc.subject reverse logistics eng
dc.subject waste management eng
dc.subject Pardubice public transport company eng
dc.subject wastes eng
dc.title Zpětná logistika v Dopravním podniku města Pardubice cze
dc.title.alternative Reverse logistics in the Pardubice public transport company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Klíma, Miroslav cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated My work focuses on the reverse logistics in the Pardubice public transport company, specifically the department of waste management. It focuses on the economic aspects of this issue and tries to find several variations that could lead to improvemtn of present financial situation of waste management. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21938 cze
dc.identifier.signature D21938
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account