Teorie her v ekonomické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej cze
dc.contributor.author Nováková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:31:14Z
dc.date.available 2010-07-03T14:31:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36677
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou teorie her a její aplikace v ekonomické praxi. Snahou je podat relativně ucelený pohled na možnosti aplikace teorie her v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Práce popisuje konfliktní situace, které se snaží teorie her vyřešit nebo alespoň podat návrh k racionálnímu rozhodnutí, které posléze povede k rovnovážnému řešení. Součástí práce je i vytvoření příkladů nekooperativních her, kterým je věnována větší část této práce. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 609851 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject teorie her cze
dc.subject rozhodovací situace cze
dc.subject konfliktní situace cze
dc.subject game theory eng
dc.subject decision situations eng
dc.subject conflict situations eng
dc.title Teorie her v ekonomické praxi cze
dc.title.alternative Game theory in economic practise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with game theory and its application in economic practice. Aim is to give a relatively comprehensive view of possible applications of game theory in various fields. This work describes conflict situations, which is trying to solve the game theory or at least make a suggestion to a rational decisions, leading to a balanced solution. The work also includes the creation of examples of non-cooperative games, which is devoted the greater part of this work. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22013 cze
dc.identifier.signature D22013
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem bakalářské práce. Cílem práce bylo nastudovat možnosti využití her v ekonomické praxi. Ukázat využití na konkrétním příkladu. Zodpověděla otázku položenou vedoucím bakalářské práce: "Co si myslíte o využitelnosti teorie her v praxi?" cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account