Biosenzory a jejich kombinace s magnetickými částicemi pro průkaz proteinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie cze
dc.contributor.author Moravová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:19:36Z
dc.date.available 2010-07-03T14:19:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36650
dc.description.abstract Tato práce je založena na sestavení modelového imunokomplexu anti-ovalbuminové protilátky/ovalbumin/anti-ovalbuminové protilátky značené peroxidázou pro elektrochemickou detekci antigenu (ovalbuminu) s využitím magnetických částic. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 1717075 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject tištěné senzory cze
dc.subject voltametrie cze
dc.subject anti-ovalbuminové protilátky cze
dc.subject ovalbumin cze
dc.subject Magnetic particles eng
dc.subject Screen printed electrodes eng
dc.subject Voltammetric detection eng
dc.subject Anti-ovalbumine antibodies eng
dc.subject Ovalbumine eng
dc.title Biosenzory a jejich kombinace s magnetickými částicemi pro průkaz proteinů cze
dc.title.alternative Biosensor and their combination with magnetic carriers for the detection of proteins eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This work is based on the formation of model immunocomplex anti-ovalbumine antibodies/ovalbumine/anti-ovalbumine antibodies labelled by HRP for electrochemical detection of antigen (ovalbumine) using magnetic particles. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21786 cze
dc.identifier.signature D21786
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account