Depresivita seniorů v domácí péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurašková, Božena cze
dc.contributor.author Pazourková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:10:01Z
dc.date.available 2010-07-03T14:10:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36629
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice depresivity seniorů v domácí péči. Je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části se zabývá stářím a depresí - Co pojem deprese znamená, co depresi způsobuje, jak se deprese projevuje a jak se deprese liší u lidí ve stáří. Dále se teoretická část práce dotýká problematiky starý člověk v domácí péči. Druhou část práce tvoří výzkum, který jsem o této problematice prováděla mezi seniory v domácí péči. Tato část práce je věnována metodice, organizaci, průběhu a vyhodnocení výzkumu, který probíhal formou dotazníku. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1114539 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject stáří cze
dc.subject deprese u seniorů cze
dc.subject domácí péče cze
dc.subject DEPRESE cze
dc.subject Elderly eng
dc.subject depression by the elderly eng
dc.subject home care eng
dc.subject DEPRESSION eng
dc.title Depresivita seniorů v domácí péči cze
dc.title.alternative Depression of seniors in domiciliary care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bureš, Ivo cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The work is deserting about problematic of depression in the elderly people in a home care. It is dividing in to the two parts. First, theoretical part dealt with old-age person (elderly) and depression. ? What does the idea depression mean, what evoke the depression, how as the depression express and how is different in humus in old-age. Further the theoretically part cover problematic of old-age person in home care. The second part is research, which I made it between elderly in home care. This part of my work is devoted of methodics, organisation, process and evaluation of the research, which proceed in form of questionnaire. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22699
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kolik respondentů trpělo skutečně lékařem diagnostikovanou depresí a jak koreloval jejich počet s Vaším sledováním? 2. Vysvětlete pojem domácí péče - vztah zdravotní a sociální složky. 3. Jak si vysvětlujete, že ve Vámi vyhodnocené otázce č. 6 nejméně trpí depresí senioři, kteří bydlí s druhem? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account