Informovanost laické veřejnosti o zhoubném onemocnění tlustého střeva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Štěpánka cze
dc.contributor.author Veselá, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:56:39Z
dc.date.available 2010-07-03T13:56:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36606
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá informovaností laické veřejnosti o zhoubném onemocnění tlustého střeva, se zaměřením na rizikové faktory, prevenci a diagnostiku tohoto onemocnění. Obsahuje část teoretickou, která shrnuje informace o zhoubném onemocnění tlustého střeva, a část výzkumnou, ve které jsou vyhodnoceny dotazníky, jejichž formou je výzkum prováděn. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1487807 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Kolorektální karcinom cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject prevence cze
dc.subject okultní krvácení cze
dc.subject Informovanost cze
dc.subject Colorectal cancer eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject prevention eng
dc.subject occult bleed eng
dc.subject Awareness eng
dc.title Informovanost laické veřejnosti o zhoubném onemocnění tlustého střeva cze
dc.title.alternative Lay public awareness of colon malignant disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petrásková, Eva cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with lay public awareness of colon malignant disease, with aimed at risk factors, prevention and diagnostics this disease. This work content part of theory, which include information about colon malignant disease, and part of research, which include analyze questionnaires whose form is research executed. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22647
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Výzkum jste prováděla u obyvatel z města a vesnice. Jakým způsobem jste vybírala velikost měst a vesnic? 2. V čem spatřujete problém neprovádění testu na OK při prventivních prohlídkách? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account