Bakteriální kontaminace ejakulátů mužů v asistované reprodukci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazurová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Barlatovová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:30:58Z
dc.date.available 2010-07-03T13:30:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36561
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na ověření mikrobiální kontaminace ejakulátu. Zjišťovali jsme výskyt jednotlivých druhů a celkový počet mikroorganismů v 1 ml spermatu. Vyšetřili jsme 40 vzorků ejakulátu mužů evidovaných v Centru asistované reprodukce SANUS, s. r. o., v Pardubicích. Z jednotlivých vzorků jsme vykultivovali jeden aţ pět různých bakteriálních druhů. V ejakulátech se vyskytovaly Staphylococcus sp. - v 36 (90 %) vzorcích, koryneformní bakterie - v 31 (77,5 %), Streptococcus sp. - v 27 (67,5 %), Micrococcus sp. - ve 14 (35 %), Neisseria subflava - v 5 (12,5 %) a Lactobacillus sp. - ve 2 (5 %). Bakterie rodu Bacillus a Enterococcus, dále Facklamia hominis a Morganella morganii jsme prokázali vždy v 1 (2,5 %) vzorku. Celkové počty živých mikroorganismů (CFU) v 1 ml ejakulátu jsme zjišťovali metodou roztěru na krevní agar a ředicí metodou. Metodou roztěru na krevní agar jsme vyšetřili 40 vzorků ejakulátu. V 5 (12,5 %) vzorcích jsme zjistili 1,0x102 - 4,0x102 CFU/ml, v 9 (22,5 %) 1,0x103 - 9,6x103 CFU/ml, ve 13 (32,5 %) 1,1x104 - 8,0x104 CFU/ml, v 6 (15 %) 1,2x105 - 6,0x105 CFU/ml a v 7 (17,5 %) 106 CFU/ml a více. Ředicí metodou jsme vyšetřili 33 vzorků ejakulátu. Ve 2 (6,1 %) vzorcích jsme prokázali méně neţ 102 CFU/ml, ve 4 (12,1 %) 3,2x102 - 9,0x102 CFU/ml, v 15 (45,5 %) 1,3x103 - 9,0x103 CFU/ml, v 9 (27,3 %) 1,1x104 - 5,6x104 CFU/ml, ve 3 (9,1 %) 1,6x105 - 2,1x105 CFU/ml ejakulátu. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2867131 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject sperma cze
dc.subject ejakulát cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject CFU cze
dc.subject celkový počet mikroorganismů cze
dc.subject bacteria eng
dc.subject semen eng
dc.subject ejaculate eng
dc.subject contamination eng
dc.subject CFU eng
dc.subject total viable count eng
dc.title Bakteriální kontaminace ejakulátů mužů v asistované reprodukci cze
dc.title.alternative Bacterial contamination of male semen in in-vitro fertilization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the verification of microbial contamination of the ejaculate. We were investigating the occurrence of individual species and the total viable count of microorganisms in 1 ml of semen. We examined 40 semen samples of the men registered at the Centre for Assisted Reproduction SANUS, s. r. o., Pardubice. From each sample, we cultured from one to five different bacterial species. The ejaculates contained Staphylococcus sp. - in 36 (90 %) samples, coryneform bacteria - in 31 (77,5 %), Streptococcus sp. - in 27 (67,5 %), Micrococcus sp. - in 14 (35 %), Neisseria subflava - in 5 (12,5 %) and Lactobacillus sp. - in 2 (5 %). Bacteria of the genus Bacillus and Enterococcus, further Facklamia hominis and Morganella morganii are always found in 1 (2,5 %) sample. We investigated the total number of live microorganisms in 1 ml of ejaculate using the smear of blood agar and the dilution method. We examined 40 samples of semen using the smear of blood agar. In 5 (12,5 %) samples we found 1,0x102 - 4,0x102 CFU/ml, in 9 (22,5 %) 1,0x103 - 9,6x103 CFU/ml, in 13 (32,5 %) 1,1x104 - 8,0x104 CFU/ml, in 6 (15 %) 1,2x105 - 6,0x105 CFU/ml and in 7 (17,5 %) 106 CFU/ml or more. We examined 33 samples of semen using the dilution method. In 2 (6,1 %) samples we found less than 102 CFU/ml, in 4 (12,1 %) 3,2x102 - 9,0x102 CFU/ml, in 15 (45,5 %) 1,3x103 - 9,0x103 CFU/ml, in 9 (27,3 %) 1,1x104 - 5,6x104 CFU/ml and in 3 (9,1 %) 1,6x105 - 2,1x105 CFU/ml. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21793 cze
dc.identifier.signature D21793
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a přípomínky k DP cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account