Péče o nemocné po resekci aneuryzmatu abdominálni aorty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pirkl, Miloslav cze
dc.contributor.author Sieglová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:44:38Z
dc.date.available 2010-07-03T12:44:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36451
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce bude pojmout onemocnění komplexně a shromáždit o něm co nejvíce nových poznatků jak v oblasti diagnostiky a léčby, tak v oblasti pooperační dispenzarizace pacientů v cévních poradnách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce předkládá etiologii, epidemiologii, diagnostiku a léčbu aneuryzmatu břišní aorty. Dále práce podává stručný pohled na předoperační přípravu nemocného, perioperační léčbu a sledování nemocného. V praktické, tedy výzkumné části, byl proveden retrospektivní výzkum. Hlavním cílem výzkumu je sledování rizika vývoje ischemické kolitidy u pacientů po resekčních výkonech aneuryzmatu abdominální aorty. Data byla získána retrospektivní studií. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 1370333 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aneuryzma abdominální aorty cze
dc.subject ruptura cze
dc.subject dispenzarizace cze
dc.subject ischemická kolitida cze
dc.subject abdominal aortic aneurysm eng
dc.subject rupture eng
dc.subject dispensary care eng
dc.subject ischemic colitis eng
dc.title Péče o nemocné po resekci aneuryzmatu abdominálni aorty cze
dc.title.alternative Sick-nursing after the abdominal aortic aneurysm resection eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Daněk, Tomáš cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The principal aim of my work is to conceive the disorder globally and to collect as many new evidences as possible in the field of diagnostics and treatment, and also in the field of postoperative dispensary care of patients in vascular clinic. Work is divided into two parts, theoretical and practical part. In a theoretical part I will briefly familiarize you with etiology, epidemiology, diagnostics and treatment for abdominal aortic aneurysm. Further, I would like to give you a brief insight into pre-operative preparation of patient, peri-operative treatment and the observation of patient. In a practical part, which is a researching one, I am dealing with retrospective research. The principal aim of this research is monitoring risk of development of ischemic colitis in patients who are after the resection of abdominal aortic aneurysm. Data were collected by the retrospective study. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22696
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak četný je současný výskyt aneuryzmat podkolenních tepen a AAA? 2. Liší se indikace k operaci u mužů a žen s AAA podle velikosti? 3. Jak se projeví ACS u pacientů po resekci AAA, jak se měří a kdy je indikace k revizi? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account