Technologie zabezpečení provozu autobusů v Dopravním podniku hlavního města Prahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Hroník, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:36:05Z
dc.date.available 2010-07-03T12:36:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36434
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá strukturou, řízením, organizací práce a především technologickými postupy v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy, které jsou nutné pro zajištění provozu městské autobusové dopravy. Analyzuje stávající systém řízení a technologie, které se používají pro zabezpečení provozu. Navrhuje organizační a technologické změny, které směřují ke zvýšení efektivity při přípravě autobusů do provozu, zajištění údržby a při opravách autobusů. Cílem diplomové práce je pomocí navržených změn v systému řízení. organizace práce, plánování údržby a vyhodnocování opakovaných závad dosáhnout vyšší efektivity při přípravě vozidel k provozu, údržbě a opravách autobusů. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 6244823 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Dopravní podnik Praha cze
dc.subject operativní řízení provozu cze
dc.subject plánovaná údržba cze
dc.subject operational traffic management eng
dc.subject scheduled maintenance eng
dc.subject The Prague Public Transport Company - Buses eng
dc.title Technologie zabezpečení provozu autobusů v Dopravním podniku hlavního města Prahy cze
dc.title.alternative Technology signaling bus transport company in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the structrure, management, labor organizations, and above all technological processes in the Public City Transport Company in Prague, which ensures the operation of city bus transport. The paper analyzes an existing management system and technology which is used for security of operations. Moreover this thesis suggest organizational and technological changes that would lead to increase efficienty in the preparation of buses in service, providing maintenance and repair of buses by the proposed changes in management, work organization, maintenance planning and evaluation of repeated failures. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22427
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account