Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kužel, Radovan cze
dc.contributor.author Šimek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:03:02Z
dc.date.available 2010-07-03T12:03:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36382
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je vymezení motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. Teoretická část pojednává o pracovní motivaci, spokojenosti a teoriích vysvětlujících proces motivace. Předmětem praktické části diplomové práce je provedení empirického šetření a analýzy současného stavu pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě zjištěných výsledků budou identifikovány problémové oblasti a navržena opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 2859549 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Motivace cze
dc.subject Pracovní spokojenost cze
dc.subject Stimulace cze
dc.subject Motivation eng
dc.subject work satisfaction eng
dc.subject Stimulation eng
dc.title Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců cze
dc.title.alternative Motivation and work satisfaction of employees eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vodstrčilová, Tereza cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to define motivation and work satisfaction of employees. The theoretical part deals with work motivation, satisfaction and theories which explains process of motivation. The aim of the practical part is fulfilment of empirical research and current state of work motivation and employees satisfaction in chosen company. On the base of finding results were identified problem areas and proposed measures to remedy the situation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21965 cze
dc.identifier.signature D21965
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl dobře připraveny. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account