Čeští reemigranti z Volyně, jejich situace po roce 1948

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatava, Leoš
dc.contributor.author Ružbatský, Rostislav
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:18:37Z
dc.date.available 2010-06-17T21:18:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36256
dc.description.abstract Práce pojednává o životě volyňských Čechů po roce 1948. Důraz je kladen na vztah komunistického režimu a volyňských Čechů. V práci nalezneme téma politických procesů s volyňskými Čechy a názory volyňských Čechů na komunistický režim. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické části a empirické části. Teoretická část informuje o volyňských Češích. A v empirické části si čtenář může přečíst úryvky rozhovorů s volyňskými reemigranty. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1654447 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Volyňští Češi cze
dc.subject 1948 cze
dc.subject Volyň cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject Volhynian Czechs eng
dc.subject Volhynia eng
dc.subject Communism eng
dc.title Čeští reemigranti z Volyně, jejich situace po roce 1948 cze
dc.title.alternative Czech Reemigrants from Volhynia, their Situation after Year 1948 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Ilona
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This work deals with life of Volhynian Czechs after year 1948. Emphasise is on relationship between Volhynian Czechs and communist regime. In this work we can find topic of political process of Volhynian Czechs and Volhynian Czechs opinion of communist regime. My document is divided into two parts, theoretic part and emperical part. The theoretical part informs about Volhynian Czechs. And in the empirical part we can find excerpts from interview with Czechs reemigrants from Volhynia. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21693
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account