Spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Bakalíková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:11:19Z
dc.date.available 2010-06-17T21:11:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36236
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá formami spolupráce mezi vybranými podniky a univerzitami v České republice. První část práce definuje základní pojmy, které s tématem souvisí. Praktická část je rozdělena na dvě části dle zvolených podnikatelských subjektů. Nejprve jsou vždy uvedeny obecné informace o společnostech, jejich historický vývoj i současný stav podniku. Dále jsou vymezeny jednotlivé formy spolupráce, jejich využití, cíle i finanční náročnost. cze
dc.format 60 s., 12 s. příloh cze
dc.format.extent 2751318 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Spolupráce cze
dc.subject univerzity cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject podnikatelské subjekty cze
dc.subject společnosti cze
dc.subject Cooperation eng
dc.subject Universities eng
dc.subject Education eng
dc.subject business entities eng
dc.subject companies eng
dc.title Spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru cze
dc.title.alternative The cooperation of universities and the business sector in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the forms of cooperation between the selected companies in the Czech Republic and universities. The first part defines basic concepts related to the topic. The practical part is divided into two parts according to selected businesses. First, they are always given general information about the companies, their historical development and current situation of the company. Further defined the various forms of cooperation, their use, objectives and financial performance. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22144 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account