Nezletilí cizinci bez doprovodu na území České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš cze
dc.contributor.author Brabcová, Edita
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:28:02Z
dc.date.available 2010-06-17T20:28:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36107
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezletilých cizinců bez doprovodu na území ČR, kteří se nachází v Zařízení pro děti – cizince, jejich odchodem a integrací do společnosti. Cílem práce je zjistit, jak Zařízení pro děti – cizince funguje, jestli vztahy dětí jsou ovlivněny jejich minulostí a jak se začleňují po odchodu do společnosti. Celá práce je založena na terénním výzkumu prováděném v Zařízení pro děti – cizince. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 825708 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nezletilí cze
dc.subject zařízení pro děti- cizince cze
dc.subject integrace cze
dc.subject psychická deprivace cze
dc.subject unescorted under age eng
dc.subject institution for children – foreigners eng
dc.subject integration eng
dc.subject mental deprivation eng
dc.title Nezletilí cizinci bez doprovodu na území České republiky cze
dc.title.alternative Unescorted under age foreigners on the territory of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáková, Hana cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with problems of unescorted under age foreigners without attendance on the territory of the Czech Republic who are located in institution for children – foreigners. The aim of this bachelor work is to determinate how this institution for under age children – foreigners works and brings up nurse-children, if the children´s relation are affected by their past and how they are able to integrate into society after their leaving. The entire work is based on field research conducted by the Children's home with school and educational institutions for children - foreigners. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D22781 cze
dc.identifier.signature D22781
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account