Sběr a analýza dat k problematice ochrany kritické infrastruktury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří cze
dc.contributor.author Gregor, Radoslav
dc.date.accessioned 2010-06-17T19:58:26Z
dc.date.available 2010-06-17T19:58:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36037
dc.description.abstract V první části bakalářské práce je rozebrána problematika základních pojmů týkajících se kritické infrastruktury, jako je krize, hrozba, zranitelnost a další. V další části je rozebrána kritická infrastruktura na jednotlivé sektory, pojmy společné s ochranou kritické infrastruktury a samotný pojem ochrana kritické infrastruktury. Ve třetí části jsou aplikovány dvě analýzy na problematiku prvků kritické infrastruktury z oboru plynárenství. Metoda analýzy rizik, zkoumá rizikovost prvků kritické infrastruktury z oboru plynárenství, druhá metoda AKIS slouží k rychlému vyhodnocení stavu energetiky, konkrétně plynárenství. cze
dc.format 56 s., 5 s. příloh cze
dc.format.extent 2403721 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Infrastruktura cze
dc.subject Kritická infrastruktura cze
dc.subject ochrana kritické infrastruktury cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject metoda AKIS cze
dc.subject Infrastructure eng
dc.subject Critical Infrastructure eng
dc.subject protection of critical infrastructure eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject AKIS method eng
dc.title Sběr a analýza dat k problematice ochrany kritické infrastruktury cze
dc.title.alternative Collection and data analysis to problems protection of critical infrastructure eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated In the first part of this bachelor work is to analyze the problem of basic terms relating to critical infrastructure such as crisis, threat, vulnerability, and more. The next section analyzes the critical infrastructure of the sector-specific terminology common to the protection of critical infrastructure and protecting critical infrastructure itself. The third part analyzes the received two issues of critical infrastructure elements from the gas field. The first method to determine risk, examines the risk critical infrastructure elements in the field of gas, the second method is a fast AKIS evaluated the state of the energy value, namely gas. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22223 cze
dc.identifier.signature D22223
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account