Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Titz, Pavel cze
dc.contributor.author Jílek, Jan
dc.date.accessioned 2010-05-27T08:25:38Z
dc.date.available 2010-05-27T08:25:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35720
dc.description.abstract Od posledního komplexního zpracování římských bronzových nádob na Moravě a na území naddunajské části Dolního Rakouska od J. Tejrala uplynulo 42 let. Současný stav je obohacen o exempláře bronzových nádob z královského hrobu v Mušově, okr. Břeclav a o v předběžných zprávách zmíněných bronzových nádobách ze žárového pohřebiště v Modřicích, okr. Brno-venkov. Většina získaných kusů pochází ze žárových pohřebišť nebo jednotlivých žárových hrobů např. Velatice, Mikulov, Velké Hostěrádky, Šitbořice, Modřice, Mannersdorf a. d. March, Mistelbach. Z moravského prostředí dominuje soubor z královského hrobu v Mušově. Z bronzových nádob z kostrových hrobů uveďme pánve typu Eggers 140/142 z Blučiny a Ladné. Z mladší doby římské pochází nález bronzové konvice typu Bolla 1b z Horních Dunajovic, který pravděpodobně pochází z kostrového hrobu. Předměty z hromadných nálezů z germánských zemnic byly uloženy ve vědrech typu Eggers 40 z Blučiny a pozdním vědru typu Eggers 41 z Mušova (U sv. Jana). cze
dc.format 240 s. cze
dc.format.extent 1819689 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bronzové nádoby cze
dc.subject doba římská cze
dc.subject římsko-germánské kontakty cze
dc.subject germánská sídliště cze
dc.subject hroby cze
dc.subject bronze vessels eng
dc.subject Roman period eng
dc.subject Roman-Germanic relations eng
dc.subject Germanic settlement eng
dc.subject graves eng
dc.title Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska cze
dc.title.alternative Bronze Roman vessels in Moravia and eastern part of Lower Austria eng
dc.type rigorózní práce cze
dc.contributor.referee Droberjar, Eduard cze
dc.contributor.referee Komoróczy, Balázs cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The last complex study of bronze Roman vessels in Moravia and eastern part of Lower Austria was carried out by J. Tejral 42 years ago. The current situation now includes specimen of bronze vessels from a princely grave in Mušov in the Břeclav district as well as bronze vessels from a cremation burial ground in Modřice in the greater Brno district mentioned in preliminary reports. Most of the gathered items have been collected from cremation burial grounds or individual cremation graves, e.g. Velatice, Mikulov, Velké Hostěrádky, Šitbořice, Modřice, Mannersdorf a.M, Mistelbach. The contents of the princely grave in Mušov are by far the most important in the Moravian area. Bronze vessels from inhumation graves in Blučina and Ladná, particularly the saucepans of the Eggers 140/142 type, should also be mentioned. The find of a bronze kettle of the Bolla 1b type from Horní Dunajovice in the Znojmo district probably comes from a Late Roman Period inhumation grave. Items from hoards found in Germanic dugouts were put into an Eggers 40 type bucket in Blučina and into a late Eggers 41 type bucket in Mušov (U sv. Jana). eng
dc.thesis.degree-name PhDr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21748 cze
dc.identifier.signature D21748
dc.date.embargo 2011-1-1 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account