Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana cze
dc.contributor.author Pokorný, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:49:58Z
dc.date.available 2010-02-01T16:49:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35431
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na oblast kvality a standardů v rámci systému managementu kvality ve společnosti Veolia Transport Morava a.s.. Hlavní činností této společnosti je přeprava cestujících. Cílem diplomové práce je pokus o návrh standardů kvality pro uspokojování přepravních potřeb zákazníků, a tím i zkvalitnění přepravních služeb. cze
dc.format 60 s., 24 s. příloh cze
dc.format.extent 4624565 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kvalita cze
dc.subject standardy cze
dc.subject ISO cze
dc.subject systémy řízení cze
dc.subject Měření cze
dc.subject Quality eng
dc.subject standards eng
dc.subject management systems eng
dc.subject measuring eng
dc.title Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s. cze
dc.title.alternative Implementing standards of quality by the freight forwarder Veolia Transport Morava a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the sphere of the quality and standards in the framework of the quality management in the company Veolia Transport Morava a.s.. The main activity of this company is the trip. The aim of this thesis is a trying to the quality standards proposal for the satisfaction of the transport needs of the customers and improving the quality of the transport services. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21571 cze
dc.identifier.signature D21571
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account