Využití systému Tracking and Tracing v technologii poštovní přepravy České pošty, s.p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Dvořák, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:29:17Z
dc.date.available 2010-02-01T16:29:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35384
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je seznámení s využíváním systému T&T při zpracování zásilek a v přepravě České pošty. Navrhnutí nového použití evidence oběhového materiálu, konkrétně poštovních přepravních klecí používaných při přepravě pomocí technologie RFID a postupné zapojování technologie RFID a postupné zapojování technologie do stávajícího systému České pošty. cze
dc.format 71 s., 9 s. příloh cze
dc.format.extent 2669677 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject systém Tracking and Tracing cze
dc.subject technologie RFID cze
dc.subject poštovní přepravní klece cze
dc.subject sběrný přepravní uzel cze
dc.subject balíkové zásilky cze
dc.subject system Tracking and Tracing eng
dc.subject RFID technology eng
dc.subject postal transport cages eng
dc.subject postal sorting center eng
dc.subject parcel items eng
dc.title Využití systému Tracking and Tracing v technologii poštovní přepravy České pošty, s.p. cze
dc.title.alternative Use of Tracking and Tracing technology in postal carriage, Czech post eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrbáček, Petr cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to introduce the use T&T for shipment processing and transport of the Czech post. Propose the use of circulation of materials, namely postal transport cages used to transport using RFID technology and the gradual integration of RFID technology into the existing system in the Czech post. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21609 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account