The tram-train system application in Olomouc region

Show simple item record

dc.contributor.author Potěšil, Tomáš
dc.contributor.author Molková, Tatiana
dc.date.accessioned 2009-12-09T07:43:31Z
dc.date.available 2009-12-09T07:43:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35226
dc.description.abstract By analyzing the transport connections between Olomouc city and the villages situated in the region and along the line of the local railways, the offer of railway and regional bus connections, their frequency and journey time was compared. For the railway services the flows of passengers between Olomouc and the region were evaluated for each route. On the basis of the strength of passenger flow, condition of track and possibility of passengers increasing in the future the route for application of the Tram – Train concept was chosen. On this designated route the form of Tram–Train concept was found to have low financial and time expenditure for infrastructure construction. On the basis of an evaluation of the costs and the sustainability of the proposal within European Union guidelines, the realisation of a Tram-Train project appears justified. eng
dc.format s. 91-101 cze
dc.format p. 91-101 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 12 (2006) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravní vztahy cze
dc.subject Olomoucký kraj cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject Tram - Train systém cze
dc.title The tram-train system application in Olomouc region eng
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Při analýze dopravních vztahů mezi městem Olomouc a obcemi regionu ležících na jednotlivých železničních tratích byla porovnána nabídka spojů, jejich četnost a doba jízdy v železniční a autobusové dopravě. U železniční dopravy byly vyčísleny proudy cestujících mezi městem Olomouc a regionem pro jednotlivé tratě. Na základě velikosti přepravních proudů, stavu tratí a možností nárůstu cestujících byla vybrána železniční trať vhodná pro aplikaci systému Tram – Train. Na vybrané železniční trati byla komplexně řešena podoba systému Tram – Train při snaze o minimalizaci časových a finančních nákladů pro realizaci. Na základě vyčíslených nákladů a přínosu oblasti bylo provedeno zdůvodnění možné realizace. cze
dc.identifier.signature 47578-12
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account