Ženská sexualita mezi prehistorií a archaickou řeckou civilizací

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Maiello, Giuseppe cze
dc.contributor.author Králová, Nikol
dc.date.accessioned 2009-10-05T21:03:37Z
dc.date.available 2009-10-05T21:03:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34988
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je ukázat, že žena nebyla vždy pouhým objektem sexuality, ale také nad ní vládla a držela ochrannou ruku. Je zde popisováno nejen postavení ženy ve společnosti (v prehistorii a archaickém Řecku), ale také nejrůznější formy zobrazení ženy v dobovém umění výtvarném a literárním. Při zabývání se otázkou homosexuality se zmíníme také o zvláštní řecké instituci související s muži, tzv. pederastii, která je pro antické Řecko typická. Celá práce je zaměřena zejména na společnost archaického Řecka, především z důvodu, že o kultuře a společnosti pravěkých lidí není tolik informací a dobových pramenů, což nás výrazně omezuje. cze
dc.format 69 s., 7 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 747064 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sexualita cze
dc.subject plodnost cze
dc.subject Homosexualita cze
dc.subject Afrodita cze
dc.subject prostituce cze
dc.subject pederastie cze
dc.subject sexuality eng
dc.subject fertility eng
dc.subject Homosexuality eng
dc.subject Afrodite eng
dc.subject prostitution eng
dc.subject paederasty eng
dc.title Ženská sexualita mezi prehistorií a archaickou řeckou civilizací cze
dc.title.alternative Women´s sexuality between prehistory and archaic Greek civilization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Titz, Pavel cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to show, that a woman wasn´t only an object of sexuality, but she also held rules. There are notes about women attitudes and standings and about how they were pictured in prehistorical and ancient Greek art. The thesis considers men and homosexuality as well, especially paederasty, which was typical for ancient Greece. The thesis is mainly focused on the ancient Greece because of there are only a few sources of information available for prehistorical times. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21148 cze
dc.identifier.signature D21148
dc.thesis.degree-program Filozofie cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet