Pravděpodobný fenomén Křížové cesty v Moravské Třebové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlíček, Martin
dc.contributor.author Havlíčková, Ivana
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:51:57Z
dc.date.available 2009-10-05T20:51:57Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34936
dc.description.abstract Tato práce se zabývá pravděpodobným fenoménem Křížové cesty v Moravské Třebové, která má výhradně sochařský charakter. V první části textu je věnována pozornost městu Moravské Třebové, její historii a významné sochařské výzdobě. Následně je popsán vývoj křížových cest a ikonografie křížové cesty obecně. V další části je pozornost soustředěna přímo na Křížovou cestu v Moravské Třebové a jsou detailně popsány všechny její části. Značná část práce je věnována obrazové příloze, která využívá historických pramenů a dokumentuje současný stav. cze
dc.format 47 s., 42 s. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/35463">Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského z kostela sv. Víta v Kostelci nad Labem</a>
dc.subject barokní sochařství cze
dc.subject Moravská Třebová cze
dc.subject křížové cesty cze
dc.subject pašije cze
dc.subject kalvárie cze
dc.subject Baroque sculpture eng
dc.subject cross roads eng
dc.subject passion eng
dc.subject calvary eng
dc.title Pravděpodobný fenomén Křížové cesty v Moravské Třebové cze
dc.title.alternative Presumable phenomenon of Moravská Třebová Calvar eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.contributor.referee Říhová, Vladislava
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This work deals with presumable phenomenon of Moravská Třebová Calvary, which has uniquely sculptural character. In the first part the attention is paid to the city of Moravská Třebová its history and significant sculptural decoration. Consequently, the Calvary's development and its general iconography is described. The following part focuses directly on Moravská Třebová Calvary and gives a detailed description of all its components. The considerable part of the thesis is devoted to visual photographic supplement which employs historical sources and documents the present state. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D21554
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account