Fresky malíře Dionisia v kostele Ferapontova kláštera z roku 1502 a jejich restaurování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Gubarenko, Maria
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:31:39Z
dc.date.available 2009-10-05T20:31:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34856
dc.description.abstract Práce je věnována freskám malíře Dionisia v kostele Narození Panny Marie Ferapontova kláštera z roku 1502 a jejich restaurování se zaměřením na stavební rozvoj kostela, ikonografii a techniku maleb. Popisuje obnovu a restaurovaní maleb v kostele, provedené od jeho vzniku až po současnost, se stručním přehledem dějin kláštera a tvorby Dionisia. Práce je doplněna bohatou obrazovou přílohou. cze
dc.format 89 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Rusko cze
dc.subject fresky cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject kláštery cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject Russia eng
dc.subject frescoes eng
dc.subject restoration eng
dc.subject monasteries eng
dc.subject 16th century eng
dc.title Fresky malíře Dionisia v kostele Ferapontova kláštera z roku 1502 a jejich restaurování cze
dc.title.alternative Dionisy's frescoes in the Church of the Ferapontov Monastery from 1502 and their restoration cze
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The work is devoted to Dionisy's frescoes in the Church of the Ferapontov Monastery from 1502 and their restoration with focus on architectural development of the church, iconography and technique of mural paintings. It describes the recovery and restoration of paintings in the church, made from its foundation until nowadays, the brief overview of the history of the monastery and Dionisy's work. The work is accompanied with rich image supplement. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D21553
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account