Analýza podnikových procesů v organizaci veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Semerádová, Žaneta
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:11:16Z
dc.date.available 2009-10-05T20:11:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34770
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení, procesní analýzou a modelováním procesů ve vybrané části organizace veřejné správy. Jsou vytvořeny procesní mapy jednotlivých činností na Oddělení registru vozidel. K jednotlivým procesním mapám jsou vytvořeny modely průběhu procesů. Modely byly vytvořeny pomocí modelovacího nástroje MS Visio 2007. cze
dc.format 91 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Procesní řízení cze
dc.subject procesy cze
dc.subject procesní analýzy cze
dc.subject procesní mapy cze
dc.subject modelování procesů cze
dc.subject Reengineering cze
dc.subject benchmarking cze
dc.subject Balanced ScoreCard cze
dc.subject CAF cze
dc.subject Demingův cyklus cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject Process management eng
dc.subject processes eng
dc.subject process analyses eng
dc.subject process maps eng
dc.subject process modelling eng
dc.subject Deming cycle eng
dc.subject Public Administration eng
dc.title Analýza podnikových procesů v organizaci veřejné správy cze
dc.title.alternative Business processes analysis in the organization of public administration eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated Thesis deals with process management, process analysis and modelling of processes in selected parts of the organization of public administration. There are created process maps of each activity in the Registry vehicles department. Models of prosess run are created to individual process maps. They were created using the modelling tool MS Visio 2007. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21223
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account