Identita obyvatel města a vzájemná rivalita mezi dvěma městy: Pardubice a Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Hana cze
dc.contributor.author Králová, Pavlína
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:05:40Z
dc.date.available 2009-10-05T20:05:40Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34751
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou historie a současného stavu rivality mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Jejím cílem je zjistit, zda lze i v dnešní době hovořit o rivalitě či došlo k její marginalizaci. Kromě rivality samotné zkoumá stereotypní představy a užívaná apelativa pro označení obyvatel obou měst. Práce je vypracována na základě sociálně-antropologického výzkumu mezi obyvateli Hradce Králové a Pardubic. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 872225 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject apelativa cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject lokální identita cze
dc.subject města cze
dc.subject rivalita cze
dc.subject stereotyp cze
dc.subject urbánní antropologie cze
dc.subject appelative eng
dc.subject local identity eng
dc.subject cities eng
dc.subject rivalry eng
dc.subject stereotype eng
dc.subject urban anthropology eng
dc.title Identita obyvatel města a vzájemná rivalita mezi dvěma městy: Pardubice a Hradec Králové cze
dc.title.alternative Identity of the citizens and the rivalry between two cities: Pardubice and Hradec Králové eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The diploma work is concerned with analysis of the history and current situation of the rivalry between Hradec Králové and Pardubice. The aim of the work is to find out, if the rivalry exists or is marginalized. Besides the rivalry explores stereotypes and appelatives used for appellation of the citizens of Pardubice and Hradec Králové. The diploma work is based on the anthropological research, which was realized in Hradec Králové and Pardubice. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21404 cze
dc.identifier.signature D21404
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account