Návrh části informačního systému pro parkování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomeš, Milan cze
dc.contributor.author Voják, Daniel
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:04:25Z
dc.date.available 2009-10-05T20:04:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34745
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována návrhu části informačního systému pro parkování prostřednictvím metodiky UML. Po nastínění současné situace v oblasti parkování se práce zaměřuje na seznámení s jednotlivými částmi UML. Cílem práce je návrh systému a znázornění iterativního postupu při jeho vytváření. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 5894048 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject parkovací systémy cze
dc.subject UML cze
dc.subject diagramy cze
dc.subject parkování cze
dc.subject use case cze
dc.subject Informační systémy cze
dc.subject parking systems eng
dc.subject diagrams eng
dc.subject parking eng
dc.subject Information Systems eng
dc.title Návrh části informačního systému pro parkování cze
dc.title.alternative The design of the part of the information system for parking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is donated to the design of the part of the information system for the parking by means of UML methodology. For the adumbration of the current situation in the field of parking this work is concentrated on the identification with the single parts of UML. The objective of the work is the design of the system and the illustration of the iterative procedure during its formation. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21230 cze
dc.identifier.signature D21230
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account