Prohlížeč a editor obrázků

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Kosprd, Tomáš
dc.date.accessioned 2009-10-05T19:48:37Z
dc.date.available 2009-10-05T19:48:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34689
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá grafickými soubory a jejich kompresemi. Dále obsahuje matematicky popsané transformace a filtry. Cílem je vytvoření aplikace prohlížeče a editoru obrázků využívající transformace a filtry. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1,89 MB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject počítačová grafika cze
dc.subject Grafické formáty cze
dc.subject Algoritmy cze
dc.subject editory cze
dc.subject prohlížeče cze
dc.subject obrázky cze
dc.subject transformace cze
dc.subject computer graphics eng
dc.subject graphics formats eng
dc.subject Algorithms eng
dc.subject editors eng
dc.subject viewers eng
dc.subject pictures eng
dc.subject transformations eng
dc.title Prohlížeč a editor obrázků cze
dc.title.alternative Viewer and editor pictures eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with graphics files and its compressions. Then it contains mathematically described transforms and sifters. The aim is to create the aplication of browser and the picture editor which can use transforms and sifters. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D21505 cze
dc.identifier.signature D21505
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet