Hodnocení efektivnosti různých variant investičního záměru v podniku chemického průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar
dc.contributor.author Hetzer, Jaroslav
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:46:54Z
dc.date.available 2009-07-03T14:46:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34520
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá investiční činností podniku a to zejména výsledným hodnocením různých variant investičních záměrů v prostředí společnosti Lovochemie, a.s. V rámci praktické části je také upřena pozornost na rizikovost projektu a v této souvislosti jsou provedeny analýzy citlivosti jednotlivých ukazatelů na vybrané klíčové rizikové faktory. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 2112644 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject invesment eng
dc.subject Cash flow eng
dc.subject net present value eng
dc.subject investment efficiency eng
dc.subject Risk eng
dc.subject Investice cze
dc.subject peněžní tok cze
dc.subject čistá současná hodnota cze
dc.subject efektivnost investice cze
dc.subject Riziko cze
dc.title Hodnocení efektivnosti různých variant investičního záměru v podniku chemického průmyslu cze
dc.title.alternative Efficiency assesment of different invesment alternatives in a chemical company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křivský, Zdeněk
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis deals with investment activities of a company, especially final assesment of various investment alternatives in Lovochemie corp. Practical part is focused on a risk of the investment project and in connection to this there are accomplished indicators sensitivity analyses to selected key risk factors. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20449
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account