Proces pořízení ISVS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hub, Miloslav
dc.contributor.author Štětina, Jan
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:46:35Z
dc.date.available 2009-07-03T14:46:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34519
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá procesem pořízení informačních systémů veřejné správy. V práci je vytvořen model procesu pořízení informačního systému veřejné správy na základě legislativy. Dále je model procesu pořízení informačního systému pro konkrétní orgán veřejné správy a poté je navržena jeho optimalizace. cze
dc.format 52 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Informační systémy cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject modely procesu pořízení produktu cze
dc.subject projekty cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject Information Systems eng
dc.subject Public Administration eng
dc.subject legislation eng
dc.subject models of product acquisition process eng
dc.subject Projects eng
dc.title Proces pořízení ISVS cze
dc.title.alternative Acquisition process of public administration information system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor work is engaged in acquisition process of public administration information systems. In the work there is created acquisition process model of public administration information system on the basis of legislation. Next there is acqusition process model of public administration information system for concrete public administration body and then suggested optimization for it. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19971
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account