Porovnání vlastností počítačů náprav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Karel
dc.contributor.author Červený, Jindřich
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:10:52Z
dc.date.available 2009-07-03T13:10:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34253
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností počítačů náprav. Předkládané informace se týkají pouze počítačů náprav, které jsou zavedeny a schváleny k používání na železniční infrastruktuře České republiky, mají platný zaváděcí list a jejich nasazení je nejpočetnější. Práce je rozdělena na tři části. V první části je popisován počítač náprav Alcatel 6221-A3, ve druhé počítač náprav Frauscher AZF a ve třetí části je provedeno jejich vzájemné porovnání. Důraz je kladen zejména na technické parametry, strukturu a činnost systému. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 6931272 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject track sections eng
dc.subject axle counters eng
dc.subject rail sensors eng
dc.subject double rail contacts eng
dc.subject counting points eng
dc.subject kolejové úseky cze
dc.subject počítače náprav cze
dc.subject kolové senzory cze
dc.subject dvojité kolejnicové kontakty cze
dc.subject počítací body cze
dc.title Porovnání vlastností počítačů náprav cze
dc.title.alternative Comparisons of axle counter properties eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on comparisons of axle counter properties. Information presented in this work concerns the axle counters only which are officially approved to be used on the railway infrastructure in the Czech Republic. Each axle counter has got the certificate of competency and its usage is the most numerous. This thesis consists of three parts. The first part describes the axle counter called Alcatel 6221-A3 and the second part introduces the axle counter called Frauscher AZF. The third part contains comparisons of both mentioned axle counters. The bachelor thesis accentuates on technical parameters, structure and system activity. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20778
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.date.embargo 2011-1-1 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account