Studium vlastností perovskitů s obsahem netoxických prvků v nátěrových hmotách.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Kukačková, Zuzana
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:43:00Z
dc.date.available 2009-07-03T12:43:00Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34198
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antikorozní účinnosti nátěrových hmot s obsahem pigmentů perovskitové struktury. Bylo připraveno 13 pigmentů perovskitové struktury, které byly aplikovány do nátěrových hmot na bázi rozpouštědlové epoxyesterové pryskyřice. Nátěrové hmoty byly naneseny na skleněné a ocelové panely a hodnoceny z hlediska fyzikálně ? chemických vlastností a antikorozní účinnosti při urychlených korozních zkouškách. cze
dc.format 97 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject pigment eng
dc.subject anticorrosive pigment eng
dc.subject organic coating eng
dc.subject Perovskites eng
dc.subject corrosion eng
dc.subject pigment cze
dc.subject Antikorozní pigment cze
dc.subject organický povlak cze
dc.subject Perovskity cze
dc.subject koroze cze
dc.title Studium vlastností perovskitů s obsahem netoxických prvků v nátěrových hmotách. cze
dc.title.alternative Study property perovskite with content nontoxic elements in paint film material eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuchler, Milan
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis deals with study of anticorrosive efficiency of coatings with pigments of perovskite structure content. Thirteen pigments of perovskite structure were prepared, subsequently the pigments were applied into the coatings based on solventborne epoxyester resin. The coatings were applied onto the glass and steel panels and evaluated in term of physical-chemical properties and anticorrosive efficiency using accelerated corrosion tests. eng
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20715
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account