Stanovení lipidů v EDTA plazmě diabetiků s neuropatií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Kvapilová, Michaela
dc.date.accessioned 2009-07-03T12:20:26Z
dc.date.available 2009-07-03T12:20:26Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34168
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá dvěma experimentálními technikami použitými pro analýzu sérových lipidů. Jako první byla využita technika tenkovrstvé chromatografie k rozdělení lipidů ve vzorku do pěti frakcí: fosfolipidy, diacylglyceroly, triacylglyceroly, volné mastné kyseliny a estery cholesterolu. Tyto frakce byly dále analyzovány pomocí druhé techniky - plynové chromatografie. Touto technikou bylo zjišťováno procentuální zastoupení jednotlivých mastných kyselin v těchto frakcích. Bylo zjišťováno, zda se liší procentuální zastoupení jednotlivých kyselin u pacientů s diabetickou polyneuropatií, diabetem a u zdravých osob. Po vyhodnocení výsledků můžeme říci, že jsme zjistili výraznější změny u kyseliny palmitové ve vrstvě fosfolipidů a triacylglycerolů a tato kyselina by později mohla sloužit jako diagnostický marker pro určení diabetické polyneuropatie. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 2370317 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Lipids eng
dc.subject Thin Layer Chromatography eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject diabetic polyneuropathy eng
dc.subject Lipidy cze
dc.subject tenkovrstvá chromatografie cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject Diabetes mellitus cze
dc.subject diabetická polyneuropatie cze
dc.title Stanovení lipidů v EDTA plazmě diabetiků s neuropatií cze
dc.title.alternative Determination of lipids in EDTA plasma of patiens with diabetical eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis deals with two experimental techniques used for analysis of serum lipids. The first technique was used to divide the thin-layer chromatography of lipids in the sample into five fractions: phospholipids, diacylglycerols, triacylglycerols, free fatty acids and cholesterol esters. These fractions were further analyzed by the second technique - gas chromatography. This technique has been established percentage of individual fatty acids in these fractions. It was examined whether the percentage share of individual fatty acids is defferent in group of patients with diabetics polyneuropathy, diabetes and healthy individuals. After evaluating the results we can say that we found more pronounced changes in palmitic acid in a layer of phospholipids and triglycerides, and the acid could later serve as a diagnostic marker for determination of diabetic polyneuropathy. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20334
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account