Využití a přínosy ICT pro malé a střední podniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš
dc.contributor.author Horčička, Pavel
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:48:56Z
dc.date.available 2009-07-03T11:48:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34104
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza míry využití a vlivu informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích. První část práce se zabývá charakteristikou ICT a definicí malých a středních podniků. Druhá část práce se zabývá analýzou situace ve vybraných podnicích v Pardubickém kraji, jejichž zaměstnanci poskytli v dotazníku cenná data pro tuto práci. cze
dc.format 40 s., 6 s. příloh cze
dc.format.extent 642412 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Information Systems eng
dc.subject information technologies eng
dc.subject communication technologies eng
dc.subject small and medium enterprises eng
dc.subject questionaire interview eng
dc.subject Business processes eng
dc.subject Informační systémy cze
dc.subject Informační technologie cze
dc.subject komunikační technologie cze
dc.subject ICT cze
dc.subject Malé a střední podnikání cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject Podnikové procesy cze
dc.title Využití a přínosy ICT pro malé a střední podniky cze
dc.title.alternative ICT utilizations and benefits for small and medium enterprises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor work is to analyze the degree of usage and influence of information and communication technologies for small and medium-sized enterprises. The first part is concentrated on characteristic of ICT and definition of small and medium-sized enterprises. The second part is concerned with analysis of the situation in particular enterprises in Pardubicky region, whose employees provided valuable data in questionnaire interviews. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20181
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account