Marketingový mix společnosti Turck, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Krejcarová, Lucie
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:30:30Z
dc.date.available 2009-07-03T11:30:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34060
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je rozbor a hodnocení jednotlivých nástrojů marketingového mixu ve společnosti Turck s.r.o.. Přínosem této bakalářské práce je ucelený pohled na marketingové a propagační aktivity společnosti Turck s.r.o.. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Marketingový mix cze
dc.subject produkty cze
dc.subject Ceny cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject propagace cze
dc.subject Marketing mix eng
dc.subject products eng
dc.subject prices eng
dc.subject distribution eng
dc.subject promotion eng
dc.title Marketingový mix společnosti Turck, s.r.o. cze
dc.title.alternative Marketing mix of Turck, s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is the analysis and evaluation of individual instruments of the marketing mix in company Turck s.r.o.. Benefits of this bachelor work is a comprehensive look at the marketing and promotional activities in company Turck s.r.o.. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19878 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account