Podmínky a organizace přepravy nebezpečného odpadu z České republiky na území Velké Británie v rámci společnosti DHL Express s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Pravdová, Martina
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:21:05Z
dc.date.available 2009-07-03T11:21:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34039
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice přeprav nebezpečných odpadů, s konkrétním příkladem přepravy hořčíkové strusky z České republiky do Velké Británie v rámci společnosti DHL Express s.r.o. V práci je rozebrán přeshraniční pohyb odpadů po území Evropské unie, jak z hlediska legislativy, tak i technologie. Těžištěm práce je analýza současné prováděné technologie a návrhy na její optimalizaci. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1594157 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject road transportation eng
dc.subject wastes eng
dc.subject catalogues of wastes eng
dc.subject transportation of hazardous wastes eng
dc.subject Optimalization eng
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject Odpady cze
dc.subject katalogy odpadů cze
dc.subject přeprava nebezpečných odpadů cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.title Podmínky a organizace přepravy nebezpečného odpadu z České republiky na území Velké Británie v rámci společnosti DHL Express s.r.o. cze
dc.title.alternative Conditions and performance of hazardous waste transportation from the Czech Rebublic to the Great Britain provide for company DHL Express s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis deals with questions about hazardous waste transportation, with specific application on the transportation of a salty dross within the company DHL Express s.r.o. from the Czech Republic to Great Britain. In this work is described a move of wastes through European Union - in term of respective legislation and technology. Crux of the work is a analyse of the present technology and variants for its improvement. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20682
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account