Aktivizace seniorů v domovech důchodců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ročková, Iva cze
dc.contributor.author Boháčková, Markéta
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:03:19Z
dc.date.available 2009-07-03T11:03:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34000
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na generaci seniorů žijících v domovech důchodců, kterým je potřeba věnovat nemálo pozornosti a to ve všech oblastech. Velká pozornost je věnována aktivizaci, které se autorka blíže věnuje v teoretické části. Zde vysvětluje i některé pojmy - senior, stárnutí, změny, ke kterým ve stáří dochází, různé fáze adaptace na nové prostředí (vstup do domova důchodců - dobrovolný či nedobrovolný). Pro přehled je uvedeno i několik příkladů, jak může aktivizace probíhat. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 4180771 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject senioři cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject domovy důchodců cze
dc.subject aktivizace cze
dc.subject elderly persons eng
dc.subject aging eng
dc.subject retirements homes eng
dc.subject activation eng
dc.title Aktivizace seniorů v domovech důchodců cze
dc.title.alternative The activation of elderly persons at retirements homes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor theses is focused on generation of elderly people living at retirements homes, that are needed to be given a lot of care in various areas. Big attention is given to activation of these people - and the thesis' author put brain to it in the theoretical part. There are explained some conceptions - elderly man, aging, changes joint with old-age, various phases of adaptation on new world (enter to the retirements home - voluntary or enforced). For an overview there are given some examples, how can the activitation goes on too. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21073
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account