Marketingový plán společnosti LOSTR a.s. na rok 2010

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotská, Hana
dc.contributor.author Maliniaková, Petra
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:56:11Z
dc.date.available 2009-07-03T10:56:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33974
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým plánem společnosti LOSTR a.s. Začátek práce je věnován základní charakteristice podniku, historii a současné činnosti firmy. Důležitou a nejobsáhlejší částí bakalářské práce je situační analýza podniku. Zahrnuje marketingový výzkum, analýzu obecného a oborového okolí a dále pak analýzu interních faktorů. Výsledky těchto analýz vyúsťují v navržení konkrétních marketingových cílů. Nejdůležitější část bakalářské práce tvoří vlastní marketingový plán. Závěrečná část bakalářské práce je zaměřena na sestavení rozpočtu a stanovení systému kontrol. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1584953 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject marketing plans eng
dc.subject situational analyses eng
dc.subject marketing targets eng
dc.subject action programs eng
dc.subject budgets eng
dc.subject control system eng
dc.subject marketingové plány cze
dc.subject situační analýzy cze
dc.subject marketingové cíle cze
dc.subject akční programy cze
dc.subject rozpočty cze
dc.subject systém kontrol cze
dc.title Marketingový plán společnosti LOSTR a.s. na rok 2010 cze
dc.title.alternative Marketing plan of LOSTR a.s. 2010 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roubal, Jan
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a marketing plan of LOSTR a.s. It begins with basic characteristics of the company, history and principal activity of a business. The extensive part of the bachelor work is an analysis of the company. It includes marketing research, analysis of the general environment, branch business environment and further internal factors analysis. On the basis of analyses result were made specific marketing targets. The most extensive part of the bachelor work is a marketing plan. The final part of the bachelor thesis is focused on budget and control system. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20948
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account