Ekonomická analýza změny inventarizačního systému v organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Mihulková, Hana
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:54:55Z
dc.date.available 2009-07-03T10:54:55Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33970
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy změny inventarizačního systému v organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Teoretická část definuje základní pojmy a souvislosti v oblasti změn a inovací. Praktická část je zaměřena na popis změny inventarizačního systému, představení použité technologie, zhodnocení činností, vynaložených nákladů a získaných přínosů v jednotlivých etapách realizace změny. cze
dc.format 62 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 763532 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject changes eng
dc.subject Innovation eng
dc.subject inventory eng
dc.subject inventory systems eng
dc.subject economic analyses eng
dc.subject změny cze
dc.subject Inovace cze
dc.subject inventarizace cze
dc.subject inventarizační systémy cze
dc.subject RFID cze
dc.subject ekonomické analýzy cze
dc.title Ekonomická analýza změny inventarizačního systému v organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje cze
dc.title.alternative Economic analysis of a change in an inventory system in Správa a údržba silnic of Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the problem of analysis of change in an inventory system in Správa a údržba silnic of Pardubice region. Theoretical part defines basic ideas and connections in the sphere of changes and innovations. Practical part is focused on description of inventory system, presentation of applied technology, evaluation of activities, costs analysis and economic gains analysis in particular phases of realization of a change. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20177
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account