Demonstrace datových struktur a třídících algoritmů pomocí Java apletů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Boháč, Libor
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:49:30Z
dc.date.available 2009-07-03T10:49:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33948
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření výukové aplikace, jejímž úkolem je graficky demonstrovat činnost vybraných datových struktur a třídících algoritmů. V první části jsou popsány teoretické základy jednotlivých datových struktur a třídících algoritmů. Dále je zde pojednáno o tvorbě Java appletů a možnostech kreslení v jazyku Java. Na závěr je nastíněno řešení výukové aplikace. cze
dc.format 45 s.
dc.format.extent 911,1 kB
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Data structures eng
dc.subject sorting algorithms eng
dc.subject applets eng
dc.subject Datové struktury cze
dc.subject třídící algoritmy cze
dc.subject JAVA cze
dc.subject applety cze
dc.title Demonstrace datových struktur a třídících algoritmů pomocí Java apletů cze
dc.title.alternative Demonstration of data structures and sorting algorithms by the help of Java applets eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The aim of my project is the creation of the educational application. The main task of the application is graphical representation of the activities of selected data structures and sorting algorithms. The first section describes the theoretical foundation of individual data structures and the sorting of algorithms. There is a treatise on the creation of Java applets and possibilities of drawing in Java. Finally, it is outlined a solution for educational applications. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D20821
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account