Analýza vybraných funkčních vlastností mobilní části ETCS L2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kunhart, Milan
dc.contributor.author Gregar, Petr
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:30:48Z
dc.date.available 2009-07-03T10:30:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33898
dc.description.abstract Tato práce se zabývá rozborem protokolu Euroradio+ s ohledem na využití v zabezpečovací technice. Protokol zajišťuje slučitelnost radiových systémů, při výměně zpráv mezi vozidlovým a traťovým vybavením, se zohledněním bezpečnostních aspektů v aplikacích jako ATP systému ETCS Level 2 nebo 3. Účelem práce je popsat chování (především) mobilní části systému ETCS L2 z hlediska zabezpečení informací. Tento popis by měl sloužit k pozdějšímu návrhu a testování systému před jeho nasazením do provozu. cze
dc.format 78 s., 22 s. příl. cze
dc.format.extent 2392820 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ETCS eng
dc.subject ERTMS eng
dc.subject Euroradio eng
dc.subject SFM eng
dc.subject CFM eng
dc.subject safety communication eng
dc.subject ETCS cze
dc.subject ERTMS cze
dc.subject Euroradio cze
dc.subject SFM cze
dc.subject CFM cze
dc.subject bezpečná komunikace cze
dc.title Analýza vybraných funkčních vlastností mobilní části ETCS L2 cze
dc.title.alternative Analysis of the chosen functional attributes of onboard part ETCS L2 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ouředníček, Jan
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with protocol Euroradio+ considering to use it in signalling technology. The Euroradio+ protocol assures compatibility of radio systems related to message exchanging between vehicles and track equipment in applications as ATP - ETCS Level 2 or 3 with safety-related aspects taking into account. The point of this thesis is to describe behaviour of onboard part of system ETCS Level 2 from securing of transmitted information point of view. This description should be applicable to a later design and testing of the ETCS system before its implementation to the real operation. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20550
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account