Optimalizace a řízení osobní automobilové dopravy ve městě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Němec, Martin
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:16:19Z
dc.date.available 2009-07-03T10:16:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33868
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a řízení osobní dopravy ve městě, za účelem zkvalitnění řízení silniční dopravy v městských aglomeracích. Hlavní náplní práce je návrh, aplikace a vyhodnocení prostředků pro optimalizaci dopravy, seznámit čtenáře s konkrétními způsoby optimalizace na vybrané dopravní síti, implementací optimalizačního modulu a vyhodnocení přínosu tohoto modulu na dopravu ve sledované oblasti. Tato práce se především zaměřuje na optimalizaci osobní dopravy, a to vzhledem k faktu, že velký podíl na dynamickém nárůstu dopravy ve městech má právě osobní doprava. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 1632909 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adaptive systems eng
dc.subject optimalisation of traffic's control eng
dc.subject optimalisation of traffic's control eng
dc.subject individual vehicles transportation eng
dc.subject adaptivní systémy cze
dc.subject optimalizace řízení dopravy cze
dc.subject osobní automobilová doprava cze
dc.subject doprava ve městech cze
dc.title Optimalizace a řízení osobní automobilové dopravy ve městě cze
dc.title.alternative Optimalization and controling of individual vehicles transportation in the city eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a problem of optimalisation and traffic's control in a city, for purpose of traffic control's improvement in city agglomerations. The main target of this work is design, application and evaluation tool of optimalisation of traffic, acquaint the reader with the concrete way of optimalisation on the selected network, implementation and evaluation of benefits for this module of the traffic on the area. This work is mainly focused on the optimalisation of individual traffic in the city and considering the fact, that main part on dynamic growth of traffic in the city has just individual traffic. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20687
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account