Antibakteriální účinky přírodních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazurová, Jaroslava
dc.contributor.author Sobková, Kristýna
dc.date.accessioned 2009-07-03T10:07:23Z
dc.date.available 2009-07-03T10:07:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33854
dc.description.abstract Cílem práce bylo ověření antibakteriálních úţinků a stanovení minimální inhibiţní (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC) přírodních látek carvacrolu, cymenu, diberberin sulfátu, eugenolu, hydrochinon monomethyletheru, knicinu, limonenu, kyseliny gallové, kyseliny rozmarýnové, quercetinu, thymolu a tea tree oil zkumavkovou diluţní metodou v Mueller Hintonově bujónu. Dále byly testovány následující dvojkombinace přírodních látek: cymen ve směsi s carvacrolem, cymen s eugenolem a také cymen s thymolem, knicin ve směsi s carvacrolem, kyselina gallová ve směsi s carvacrolem, s thymolem, s eugenolem a dále s quercetinem. Přírodní látky byly rozpouštěny v 24% ethanolu, 0,5% Tweenu 20 a 80. Úţinnost byla testována na referenţní kmeny Enerococcus faecalis CCM 4224, Escherichia coli CCM 3954, Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 a Staphylococcus aureus CCM 3953 a kmeny izolované z kanţích ejakulátů - Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus hyicus. Jeden kmen Pseudomonas aeruginosa byl vykultivován v naší laboratoři z výtěru ucha psa s klinickým nálezem otitis externa. Mezi nejúţinnější přírodní látky patřily knicin rozpouštěný v 24% ethanolu MIC - 150 - 1200 ?g/ml a MBC - 150 - 4800 ?g/ml a dále carvacrol, thymol a eugenol MIC - 600 - 2400 ?g/ml a MBC - 600 - 2400 ?g/ml rozpouštěné v 24% ethanolu. Při testování dvojkombinací látek jsme nejniţší hodnoty MIC a MBC zaznamenali u knicinu ve směsi s carvacrolem, eugenolem a také s thymolem rozpouštěných v 24% ethanolu (600:300 - 2400:1200 ?g/ml a 600:600 - 4800:2400 ?g/ml), stejné hodnoty MIC byly stanoveny u směsi kyseliny gallové s carvacrolem a MBC se pohybovaly v rozmezí 1200:600 - 4800:2400 ?g/ml. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 1499079 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject antibacterial aktivity eng
dc.subject essential oils eng
dc.subject broth dilution bioassay eng
dc.subject minimum inhibitory concentration eng
dc.subject minimum bactericidal concentration eng
dc.subject antibakteriální aktivita cze
dc.subject přírodní látky cze
dc.subject zkumavková diluţní metoda cze
dc.subject minimální inhibiţní koncentrace cze
dc.subject minimální baktericidní koncentrace cze
dc.subject Enterococcus faecalis cze
dc.subject Escherichia coli cze
dc.subject Proteus mirabilis cze
dc.subject Pseudomonas aeruginosa cze
dc.subject Staphylococcus aureus cze
dc.title Antibakteriální účinky přírodních látek cze
dc.title.alternative Antibacterial effects of natural substances eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The aim was to verify the antibacterial effects and the determination of minimum inhibitory (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of natural substances carvacrol, cymen, diberberin sulfate, eugenol, hydroquinone monomethylether, cnicin, limonene, gall acid, rosemary acid, quercetin, thymol and tea tree oil using broth dilution bioassay in Mueller-Hint broth. In addition, the following were tested in combination: cymen mixed with carvacrol and thymol, cnicin mixed with carvacrol, eugenol and thymol, gall acid mixed with carvacrol with thymol, with eugenol and with quercetin. Natural compounds were dissolved in 24% ethanol, 0, 5% of Tween 20 and 0, 5% of Tween 80. The effectiveness was tested on reference strains of Enterococcus faecalis CCM 4224, Escherichia coli CCM 3954, Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 and Staphylococcus aureus CCM 3953 and strains isolated from boars ejaculate - Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus hyicus. One of the strains in our laboratory, Pseudomonas aeruginosa, was derived from swabs from dog's ear. Among the most effective natural substances were cnicin dissolved in 24% ethanol (MIC = 150 - 1200 mg / ml and MBC = 150 - 4800 mg / ml), carvacrol, thymol, and eugenol (MIC = 600 - 2400 mg / ml and MBC = 600 - 2400 mg / ml) dissolved in 24% ethanol. The lowest MIC and MBC values of combined substances dissolved in 24% ethanol were recorded in case of cnicin with carvacrol, with eugenol and with thymol. The same MIC values were determined in a mixture of gall acid with carvacrol and MBC ranged 1200:600 - 4800:2400 mg / ml. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20336
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account