Analýza situace v oblasti silniční dopravy v kontextu na cíle EU vztahující se k dopadům na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Steklíková, Barbora
dc.date.accessioned 2009-07-03T09:05:09Z
dc.date.available 2009-07-03T09:05:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33709
dc.description.abstract Tato práce se věnuje analýze silniční dopravy a posouzení jejího vlivu na životní prostředí s ohledem na cíle Evropské unie. Zaměřuje se na zhodnocení jednotlivých legislativních opatření zasahující tento obor dopravy a následkům jejich zavedení. Práce rovněž obsahuje zhodnocení a posouzení dalšího potenciálu silniční dopravy v České Republice. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 2375119 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Environment eng
dc.subject external costs eng
dc.subject emission CO2 eng
dc.subject bio-fuels eng
dc.subject EURO standards eng
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject externí náklady cze
dc.subject emise CO2 cze
dc.subject biopaliva cze
dc.subject EURO normy cze
dc.subject Udržitelný rozvoj cze
dc.title Analýza situace v oblasti silniční dopravy v kontextu na cíle EU vztahující se k dopadům na životní prostředí cze
dc.title.alternative Analysis of the road transport within the European Union's targets relating environmental impacts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Peltrám, Antonín
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This work applies to the road transport analysis and recognition of its impact on the environment regarding the targets of the European Union. The thesis focuses on valuation of particular legislative measures affecting this mode of transport and the consequences of their introduction. It also includes valuation and judgment of further potential of road transport in the Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20516
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account