Logistické přepravní systémy využívající silniční dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rathouský, Bedřich cze
dc.contributor.author Sitný, Miloš
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:17:30Z
dc.date.available 2009-07-03T08:17:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33590
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu v silniční nákladní dopravě a návrhy na zlepšení technologie přepravy vozidel. Součástí analýzy je problematika konkurence, ochrany ţivotního prostředí a vytěţování silničních nákladních vozidel. Navrhnuta jsou řešení v oblasti vytěţování, odpovědnosti za škody a v oblasti přijímání a výchovy řidičů. Návrhy jsou v závěru práce zhodnoceny. cze
dc.format 49 s., 8 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 3794923 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject technologický postup přepravy vozidel cze
dc.subject vytěţování vozidel cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject Road transport eng
dc.subject technology of vehicle transport eng
dc.subject vehicle occupancy eng
dc.subject Logistics eng
dc.title Logistické přepravní systémy využívající silniční dopravu cze
dc.title.alternative Logistic transport systems with utilisation of road transport cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor paper deals with the analysis of the current situation in haulage and provides suggestions for improvements in the technology of vehicle transport. The analysis includes the area of competition, environment protection and vehicle occupancy. The suggested solutions are aimed at vehicle occupancy, material responsibility as well as employing and training new drivers. All solutions are evaluated at the end of this bachelor paper. cze
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy-Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account