Optimalizace nákladů spojených se svozem komunálního odpadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Sojka, Lukáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:07:20Z
dc.date.available 2009-07-03T08:07:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33569
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství a je rozdělena do čtyř částí. V první je rozebráno odpadové hospodářství v České republice. Druhá část se již věnuje konkrétním podmínkám ve společnosti ODEKO s.r.o. Třetí část je věnována metodám operačního výzkumu s možností aplikace na konkrétní situaci a v poslední části jsou již výsledky získané za pomoci těchto metod a jejich hodnocení. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1423899 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject waste eng
dc.subject waste management eng
dc.subject methods of operational research eng
dc.subject ODEKO, s.r.o. eng
dc.subject Odpady cze
dc.subject Odpadové hospodářství cze
dc.subject metody operačního výzkumu cze
dc.subject ODEKO s.r.o. cze
dc.title Optimalizace nákladů spojených se svozem komunálního odpadu cze
dc.title.alternative Optimalization of the waste removals related to costs eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hemelík, Libor
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The final thesis describes the tasks of waste management and it is divided into four parts. The very first part analyses the waste management of the Czech Republic. The second part describes the exact conditions in the company ODEKO s.r.o. The third part is dedicated to methods of operational research with a possible application on a particular situation. The results and evaluation of them, based on the use of the methods from previous part, are stated in the last part of the thesis. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20515
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account