Současnost a budoucnost platebního styku v rámci EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Tvrzníková, Klára
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:59:43Z
dc.date.available 2009-07-03T07:59:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33552
dc.description.abstract Bakalářská práce zahrnuje stručné dějiny a vývoj platebního styku. Dále charakterizuje jeho jednotlivé formy a nástroje používané v současné době. V další části je pozornost věnována mezinárodnímu platebnímu styku v rámci Evropy a mezinárodní měnové spolupráci. Závěr práce se zabývá Jednotnou oblastí pro platby v eurech - SEPA. Zde je uváděna nejen základní charakteristika, právní úprava a fáze zavádění této oblasti, ale také hodnocení platebních nástrojů SEPA a jejich fungování. Posuzuje také možné přínosy, příležitosti a hrozby systému SEPA. cze
dc.format 55 s., 3 s. příloh cze
dc.format.extent 1314989 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Payment System eng
dc.subject international monetary cooperation eng
dc.subject Single euro payments area eng
dc.subject Platební styk cze
dc.subject mezinárodní měnová spolupráce cze
dc.subject Jednotná oblast pro platby v eurech v rámci Evropy cze
dc.title Současnost a budoucnost platebního styku v rámci EU cze
dc.title.alternative The present and the future of the payment system within the European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor work includes a short history and development of the payment system. Next it characterizes its separate forms and instruments, which are used nowadays. In the next part the attention is paid to the international payment system in Europe and the international monetary cooperation. The end deals with Single euro payments area - SEPA. Not only the main characterization, legal regulations and the phase of implementing of this area, but also the evaluation of SEPA payment instruments and their functioning is shown in this part of the work. It also judges possible benefits, purposes and menaces of the SEPA system. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20217
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account