Redukce balíkových dodejen (ABD) a optimalizace doručovací sítě pošt v působnosti obvodní pošty Kolín 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel cze
dc.contributor.author Buchtová, Iveta
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:46:50Z
dc.date.available 2009-07-03T07:46:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33520
dc.description.abstract Česká pošta, s.p. je od svého vzniku dne 1. 3. 1993 největším a dominantním poskytovatelem poštovních služeb na území České republiky. Vzhledem k tomu, že musí uspět v silném konkurenčním prostředí, je jedním ze strategických cílů optimalizace vnitřních operačních procesů a sjednocení technologických postupů v celém rozsahu své působnosti. Jedním z nástrojů je redukce počtu dodávacích pošt pro listovní a balíkové zásilky. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou problematiku, tak se tato práce soustřeďuje především na redukci balíkových dodejen a optimalizaci doručovací sítě pošty Kolín 2 a pošt okresu Kolín, které jsou provozně zapojené na poštu Kolín 2. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 869930 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject obvodní pošta Kolín 2 cze
dc.subject provozně zapojené pošty cze
dc.subject automatizované balíkové dodejny cze
dc.subject dodávací pošty cze
dc.subject podávací pošty cze
dc.subject district post Kolin 2 eng
dc.subject operationally engaged posts eng
dc.subject automated parcel delivery posts eng
dc.subject supplying posts eng
dc.subject serving posts eng
dc.title Redukce balíkových dodejen (ABD) a optimalizace doručovací sítě pošt v působnosti obvodní pošty Kolín 2 cze
dc.title.alternative The reduction of the parcel delivery post (ABD) and optimalization delivery nets of the posts in action district post Kolin 2 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Žoha, Bohuslav cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The Czech post, s.p. since rise of the day 1. 3. 1993 has been the biggest and dominant provider postal services on the territory of the Czech Republic. Inasmuch as, that it have to succeed in strong competitive environment, it is one of the strategic aims optimalization inner surgical suits and unification technological processes in all over range of its activity. One of the utensil is the reduction of the number of supplying posts for correspondence and parcel post. Seeing that the point is the extensive problems, so this work focuses first of all on reduction parcel delivery post and optimalization delivery nets of the post in Kolin 2 and the posts region Kolin, which are operationally engaged to the post office Kolin 2. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20958 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account