Návrh SW nástroje pro zpracování bezpečnostních listů dle 2001/58/EC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Starý, Milan
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:24:03Z
dc.date.available 2009-07-03T07:24:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33475
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s důvody vzniku poptávky po aplikaci pro správu bezpečnostních listů a postupem při návrhu a vývoji softwarových aplikací obecně. Smyslem práce je navrhnout aplikaci pro zpracování bezpečnostních listů chemických materiálů podle směrnice Evropské unie 2001/58/EC. Pozornost je věnována popisu bezpečnostního listu, a to jak jeho formě, tak užití. Zmapováno je jeho uplatnění při správě rizik a dodržování zákonného rámce předpisů Evropské unie v oblasti bezpečnostního managementu chemického průmyslu. Návrh aplikace je použitelný pro další proces vývoje aplikací. cze
dc.format 58 s., 9 s. příloh cze
dc.format.extent 1589544 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject chemical industry eng
dc.subject material safety data sheets eng
dc.subject MSDS eng
dc.subject analyses eng
dc.subject applications eng
dc.subject chemický průmysl cze
dc.subject bezpečnostní listy cze
dc.subject MSDS cze
dc.subject analýzy cze
dc.subject aplikace cze
dc.title Návrh SW nástroje pro zpracování bezpečnostních listů dle 2001/58/EC cze
dc.title.alternative Design of a software tool for the processing of material safety data sheets according to 2001/58/EC eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to describe to the reader the reasons for the demand of an application for the management of material safety data sheets and procedures for design and development of software applications. The purpose of the work is to design an application for the processing of material safety data sheets under the directive the European Union 2001/58/EC. Attention is also given to a description of the material safety data sheet itself, its form and use. Material safety data sheets in the risk management in compliance with the legal framework of the European Union in the field of safety management of chemical industry are also covered. The output of this work is usable for next application development. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20029
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account