Organizace dopravy na trati Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník a na odbočných tratích po elektrifikaci traťových úseků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mojžíš, Vlastislav
dc.contributor.author Vodičková, Irena
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:23:20Z
dc.date.available 2009-07-03T07:23:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33473
dc.description.abstract Práce se zabývá sestavou grafikonu vlakové dopravy na trati Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník a na odbočných tratích po elektrizaci traťových úseků. Na základě analýzy pro výhledové období byl na těchto tratích navržen grafikon osobní dopravy. Bylo provedeno vyhodnocení navrženého grafikonu a srovnání kvalitativních parametrů se současným stavem. Práce představuje nové řešení řízení dopravy na zmíněných tratích. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 7957822 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject railway transport eng
dc.subject timetables of passenger traffic eng
dc.subject Olomouc Region eng
dc.subject organisation on tracks eng
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject grafikony vlakové dopravy cze
dc.subject Olomoucký kraj cze
dc.subject řízení dopravy cze
dc.title Organizace dopravy na trati Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník a na odbočných tratích po elektrifikaci traťových úseků cze
dc.title.alternative Traffic organization on the track Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník and on the sidelines after electrification of track sections eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This work deals with an assembly of train traffic diagram on the track Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník and on the sidelines after electrification of track sections. Timetable graffic of passenger traffic was proposed on the basis of the analysis for perspective period for these tracks. There was made an evaluation of proposed timetable graffic and confrontation of qualitative parameters with present state. This work presents new resolution of organisation on these tracks. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20684
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account