Edukační program pro ženy s karcinomem prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červinka, Vladimír cze
dc.contributor.author Kubíčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2009-07-03T06:59:04Z
dc.date.available 2009-07-03T06:59:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33424
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Edukační program pro ženy s karcinomem prsu. V teoretické části se autorka zabývá nejen prevencí karcinomu, rizikovými faktory, typy ložisek, léčbou, ale především edukací pacientek po operaci. V části edukace se autorka zaměřila na její využití, tvorbu a plánování edukačního programu, který je podrobně popsán v praktické části. Ta je tvořena dotazníkem se zaměřením na informovanost žen o edukaci, vlivu karcinomu prsu na jejich osobní život a omezení běžných denních aktivit. Odpovědi z dotazníku jsou zpracovány a využity pro tvorbu edukačního programu, který bude využit v praxi. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 1445892 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject karcinomy prsu cze
dc.subject nádory cze
dc.subject léčby cze
dc.subject Edukace cze
dc.subject edukační plány cze
dc.subject programy cze
dc.subject breast carcinomas eng
dc.subject tumors eng
dc.subject treatments eng
dc.subject Education eng
dc.subject educational plans eng
dc.subject programs eng
dc.title Edukační program pro ženy s karcinomem prsu cze
dc.title.alternative Educatinal program for women with breast cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the Educational program for women with breast carcinoma. In theoretical part the author is concentrating on prevention of cancer, risk factors, types of tumors, treatment, but also on education of patients after operation. In the educational part the author has focused on use of education itself, output and planning of educational program which is described in practical part. It consists of a questionnaires focusing on the awareness of women's education, the impact of breast cancer in their personal lives and limits for daily activities. Responses from the questionnaire are processed and used for the production of educational program, which will be used in practice. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21040
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account